INTRODUCTION

9.8.07

Một tuần ít quá, phải 3 tháng !!!

"Một tuần ít quá, phải 3 tháng !!!"répétait la mamie chân dang en accompagnant la parole avec un décompte de ses doigts.
C'était à la fin d'un interview relaté ci-après :

Cụ Đỗ Thị Kinh, 91 tuổi, sống một mình trong căn phòng nhỏ gần trung tâm Nouméa. Đến thăm, thấy cụ đang soạn mớ gạo thổi bữa cơm chiều. Cụ kể thời son trẻ trên mỏ Tiébaghi: “Tôi ký chân đăng năm 1938, bảy năm giời đi phu mới ra ngoài sống tự do. Bảo cậu biết, tôi hồi trẻ giỏi lắm, việc gì cũng làm được. Cả cái tiếng Pháp nhé, tôi chẳng học ngày nào, thế mà sõi lắm”. Tuổi cao, sức yếu nhưng đôi mắt cụ Kinh vẫn tinh tường, đọc được báo chữ Việt, chữ Pháp, tụng kinh. Lúc chia tay, cụ ngậm ngùi: “Ở Nouméa có một tuần thôi à, ôi dào ôi, ít quá cháu ạ, phải ở đây 3 tháng mới nghe hết chuyện chân đăng được…”.


Lam Phong

sgtt.com.vn

Si vous avez un peu de temps de libre, n'hésitez pas à aller rendre visite aux personnes agées ça leur fait toujours plaisir et ça peut vous faire du bien à vous aussi.^^

Aucun commentaire: