INTRODUCTION

9.7.11

Long Vân Khánh HộiMô tả blog :

1. Để tưởng nhớ công lao của những ngưới dân phu mộ thời nô lệ đã hy sinh tuổi trẻ khai phá, xây dựng Tân đảo nay là Vanuatu.
2. Tìm và liên lạc với các vị con, cháu của họ hiện đang sinh sống tại Việt nam và các nới khác trên thế giới nhằm ghi lại trang sử hào hùng đó.

Tự giới thiệu :

Là con của người "phu mộ" sinh dưới thời nô lệ của Pháp tại Tân đảo nay là Cộng hòa Vanuatu. Hồi hương về Việt nam năm 1963. Trở lại Vanuatu năm 1995 và đang sinh sống tại Port Vila. Thường giúp đỡ những người ở Việt nam hoặc người ở nơi khác mới tới. Luôn nhắc nhở con cháu hướng về Tổ quốc Việt nam, quê hương của ông bà Tổ tiên của mình.