INTRODUCTION

9.7.11

Long Vân Khánh HộiMô tả blog :

1. Để tưởng nhớ công lao của những ngưới dân phu mộ thời nô lệ đã hy sinh tuổi trẻ khai phá, xây dựng Tân đảo nay là Vanuatu.
2. Tìm và liên lạc với các vị con, cháu của họ hiện đang sinh sống tại Việt nam và các nới khác trên thế giới nhằm ghi lại trang sử hào hùng đó.

Tự giới thiệu :

Là con của người "phu mộ" sinh dưới thời nô lệ của Pháp tại Tân đảo nay là Cộng hòa Vanuatu. Hồi hương về Việt nam năm 1963. Trở lại Vanuatu năm 1995 và đang sinh sống tại Port Vila. Thường giúp đỡ những người ở Việt nam hoặc người ở nơi khác mới tới. Luôn nhắc nhở con cháu hướng về Tổ quốc Việt nam, quê hương của ông bà Tổ tiên của mình.

3 commentaires:

Jean Van Dai NGUYEN a dit…

Merci Frank pour l'introduction de "Khanh hoi Long van". Pour celles ou ceux qui veulent visiter mon Blog, priere d'entrer dans Google et taper:
vn.360plus.yahoo.com/vanu-atu
Cordialement
JeanVanson dit Jean Van Dai

Anonyme a dit…

Priere de cliquer sur ce link: http://vn.360plus.yahoo.com/vanu-atu pour visiter "Khánh hội Long Vân" de Ni-Vanuatu
et cliquer ici: http://www.panoramio.com/user/5191672 pour regarder les images de Vanuatu realisees par jeanvanjean.
Grand Merci a Frank et a vous tous.
Cordialement.
Jeanson dit Jean Van Dai.

TÂN ĐẢO xưa và nay... a dit…

Le Blog "Khanh Hoi Long van" a été modifié et reconstitué sur Blogger au nom de Tân đảo Xưa và Nay. Priere de cliquer sur ce lien: http://jeanvanjeanchandang.blogspotcom.
Merci de votre bonne attention.
Jeanvanjean
jeanvanson68@gmail.com
Meilleurs Voeux...